POCQUnity

Safe spaces for queer people of color

POCQUnity: dienstverlening voor LHBTQIA+ personen van kleur

Gespecialiseerde dienstverlening voor LHBTQIA+ personen van kleur in regio Utrecht

Sinds januari 2020 is Colored Qollective, een nieuwe stichting voor en door LHBTQIA+ personen en gevluchte medemensen van kleur, een nieuwe samenwerking aangegaan met de Gemeente Utrecht, onder het project genaamd 'POCQUnity'. Dit dienstverlenende project heeft als doel een veilige, anonieme en laagdrempelige ruimte te bieden voor LHBTQIA+ bezoekers en gevluchte medemensen van kleur. Daarnaast worden deze bezoekers ook begeleid en ondersteund in het vinden van de juiste trajecten en doorverwijzingen.

Met een perspectief op intersectionaliteit (kruispuntdenken) zijn er dienstverleners aanwezig die in gesprek staan met allerlei kernbegrippen die de gemeenschap aangaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn gender diversiteit, dysforie, mentale gezondheid, maar ook bijvoorbeeld sociaal-culturele conflicten en discriminatie op basis van ras/etniciteit en/of seksualiteit.

Colored Qollective bestaat momenteel uit acht LHBTQIA+ personen van kleur en is zeer trots om dit project uit te mogen voeren. “Dit is weer een stap in de goede richting en bevordert daarmee de emancipatie van gemarginaliseerde groepen in de regio Utrecht”, aldus de voorzitter van Colored Qollective.

Contactgegevens POCQUnity:
Telefoonnummer: 0651973357
E-mail: info@pocqunity.nl
Telefonische afspraken: Dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12.00 - 13.00 uur.
Online sessies: Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak tussen 13.00 - 18.00 uur.

De dienstverlener voor POCQUnity is Anysha (links in beeld).