Stichting Colored Qollective

Een stichting voor en door LHBTQIA+ personen van kleur

Maandelijkse groepsbijeenkomsten

We houden elke maand een bijeenkomst voor onze doelgroep. Dit kan variëren van een gezellige knutselmiddag tot een serieus gesprek over mentale gezondheid.

Dienstverleningsgesprekken

Heb je een luisterend oor nodig? Je kunt bij ons gesprekken hebben met een dienstverlener die zelf ook tot de doelgroep behoort.

Speciale projecten en gastverschijningen

In 2021 zullen we met Utrecht Pride meevaren en houden we ons eigen Colored Qollective symposium!.

Colored Qollective in het kort

Colored Qollective is een organisatie opgericht in 2018 die zich specifiek richt op de positie en veiligheid van lesbische-, homoseksuele-, biseksuele-, transgender-, queer-, intersekse en aseksuele personen van kleur (in het vervolg afgekort met LHBTQIA+). We organiseren maandelijkse zogeheten ‘safe space meetings’ in de vorm van groepsbijeenkomsten en sociale evenementen. Daarbij bieden we een fysieke, veilige plek voor personen die te maken (kunnen) krijgen met meerdere vormen van uitsluiting en onderdrukking.

Voor ons als organisatie is het belangrijk dat LHBTQIA+ personen van kleur zich zo veilig mogelijk voelen. Daarom organiseren wij ook besloten bijeenkomsten, waarin alleen personen binnen de doelgroep kunnen aansluiten. Onze focus ligt op LHBTQIA+  zwarte, bruine, Roma, en Sinti personen, waaronder ook de gevluchte medemens.

Alles wat wij doen is vanuit een perspectief van intersectionaliteit. Dit betekent dat we op elk vlak rekening houden met verschillende identiteiten die elkaar kruisen. Voorbeelden hiervan zijn  gender-en seksuele voorkeur, ras/etniciteit, klasse, financiële armoede, culturele achtergrond, religie/geloof, leeftijd, migratiestatus, sekswerk, mensen met een onzichtbare-en zichtbare beperking en/of handicap en mentale- en fysieke gezondheid.

Wij bestaan zelf uit een kernteam van twaalf LHBTQIA+ personen van kleur en werken allemaal vanuit ervaringsdeskundigheid. Daarnaast verzorgen we ook trainingen en workshops door het hele land, doen wij mee aan congressen en symposia en zijn we verantwoordelijk voor verschillende projecten rondom dit thema.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via: info@coloredqollective.org of het formulier hieronder

Neem contact op met ons

Heb je vragen, opmerkingen, of een voorstel tot samenwerking? Neem contact op met ons!

We zijn in het bezit van een ANBI Status. Donaties kunnen belastingvrij worden afgetrokken. Bankrekening: NL79 TRIO 0788 8640 17 t.n.v. Colored Qollective