Financiële verantwoording

Safe spaces for queer people of color

Op het oog van transparantie willen wij hier wel een globaal idee geven van onze financiële verwachting in het jaar 2021. Het kan dus zijn dat de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven na dit boekjaar net wat anders zullen zijn dan hieronder aangegeven. Hieronder vindt u een kort overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten. Daaronder vindt u dan een korte toelichting op deze bedragen.

Uitgaven:

 • Opstartkosten stichting: 5000 euro.
  Alles wat nodig is om de vertaalslag te maken naar een officiële stichting.
 • Dienstverlening en groepsbijeenkomsten: 40.330 euro
.
  Project in samenwerking met de gemeente Utrecht dat zich richt op de positie van LHBTQIA+ personen van kleur.  Kosten zijn o.a. personeelskosten, locatieverhuur en onkostenvergoeding.
 • Grootschalige projecten, Utrecht Canal Pride en Mini-symposium: 8000 euro.
  Voornaamste uitgaven zijn boothuur, geluidsinstallatie, ruimte, organisatie, inzet sleutelfiguren etc.
 • Overig: 3500 euro.
  Overige uitgaven die niet onder de categorieën hierboven horen maar wel nodig zijn voor het besturen van van een stichting, zoals ICT of marketing.

Totaal uitgaven: 56.830 euro

Inkomsten:

 • Gemeentelijke- en overheidssubsidies: 50.000 euro
  Strucutrele subsidies om de betreffende projecten uit te voeren.
 • Andere subsidies: 8000
euro
  Mogelijke andere subsidies van o.a. fondsen en initiatieven.
 • Donaties particulieren: 1000
euro
  Kleinere donaties van meerdere bedrijven en particulieren die onze stichting willen ondersteunen, middels crowdfundingcampagnes etc.

Totaal inkomsten: 59.000 euro