Statuten en beleidsplan

Safe spaces for queer people of color

Statuten en beleidsplan

Als Colored Qollective trachten wij transparant te zijn. Daarom kun je hieronder de statuten van Colored Qollective inzien, waar onder andere wordt uitgelegd wie wij zijn, hoe wij inkomsten verwerven, wat we daarmee doen, en hoe de organisatie wordt bestuurd. Ook kun je het uittreksel van onze registratie bij de Kamer van Koophandel in zien. Privé informatie, zoals adresgegevens, zijn uit deze documenten verwijderd. Daarnaast hebben we ook ons actueel beleidsplan toegevoegd en geven we aan welk beleid we hanteren voor beloningen van onze medewerkers.

Download de onderstaande stukken voor meer informatie:

Statuten

Uittreksel KvK

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Jaarrekening

Standaard formulier ANBI

Colored Qollective is geregistreerd onder het kvk-nummer: 76904997 en het fiscaal nummer (RSIN): 860834359.