Mission and vision

Safe spaces for queer people of color

Missie en visie

Inleiding

Colored Qollective is een zelfgeorganiseerd platform, opgericht in Oktober 2018 voor en door LHBTQIA+ personen van kleur. In de praktijk komt nog veel te vaak voor dat LHBTQI personen van kleur toch niet helemaal begrepen, gezien of erkend worden, en dat we ons toch (impliciet of expliciet) uitgesloten en geïsoleerd voelen. Met Colored Qollective willen we juiste voor deze groep een omgeving creëren die voor ons allemaal veilig voelt.

Wij als oprichters van Colored Qollective merken om ons heen dat wij niet alleen staan in deze behoefte tot zelforganisatie en dat er een groeiende groep LHBTQIA+ personen van kleur is die de gezamenlijke behoefte deelt om een duurzame en veilige gemeenschap te bouwen. Daarbinnen gaan we uit van onze gemeenschappelijke worsteling en strijd, waarbij de nadruk juist ligt op ruimte en respect voor onze verschillen.

Missie - waar staan we voor - wat willen wij

Colored Qollective wil een platform creëren waarin wij zelf onze agenda bepalen en onder onze eigen voorwaarden uitvoeren. We zijn een open collectief gebaseerd op het principe van zelforganisatie; dat betekent dat iedereen (die zich identificeert met de groep) die binnenstapt welkom is om deel te zijn van het collectief, onze gedeelde agenda mee te bepalen en initiatieven te ontplooien.

Het uiteindelijke doel is het streven naar een inclusieve samenleving waarin er meer tolerantie en acceptatie bestaat naar elkaar toe en men zich veiliger voelt om zichzelf te kunnen zijn; binnen het collectief en ook naar de buitenwereld toe. De kern hiervan bestaat uit onze zogeheten ‘safe space’ groepsbijeenkomsten, waarin we de doelgroep aanmoedigen om sterker in hun schoenen te staan.

Visie - waar gaan we voor - hoe willen wij dat bereiken

Colored Qollective wil uiteindelijk toewerken naar een diverse samenleving waarin er ruimte is voor onze verschillen. Ook willen we een hand reiken naar andere organisaties in Nederland die zich richten op de rechten van LHBTQI+’ers van kleur,  om zodoende samenwerkingen aan te gaan, krachten te bundelen en gezamenlijk een vuist te maken in de Nederlandse samenleving. Op deze manier komt de samenleving steeds meer in contact met onze gemeenschap en zal men langzaam maar zeker meer begrip en (wederzijdse) acceptatie voor elkaar ontwikkelen.

Diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit zijn begrippen die we hoog in het vaandel hebben. Dit proberen we onder andere te laten zien door een intersectioneel kernteam aan te houden, waarin  personen uit verschillende lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn.

Projecten en taken:

● Het bieden van een veilige, fysieke plek voor LHBTQI+’ers van kleur, waar zij zich
uitgenodigd voelen om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen uiten op welke
manier dan ook
● Ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing van LHBTQI+’ers van kleur in regio
Utrecht en omgeving
● Samenwerkingsverbanden aangaan met partners en organisaties op het gebied van
welzijnszorg, veiligheid, belangenbehartiging en mensenrechten
● Het verzorgen van voorlichtingen & trainingen aan professionals, scholen en
instanties op het gebied van cultuursensitiviteit en intersectionaliteit
● Aansluiting en betrokkenheid bij panels tijdens symposia, conferenties en andere
netwerkbijeenkomsten
● LHBTQI+ boot van kleur tijdens de Utrecht Canal Pride om on`w boodschap uit te dragen
● Netwerkbijeenkomsten om de samenwerking tussen interculturele initiatieven,
zowel regionaal als nationaal, te versterken en allianties aan te gaan met onze
samenwerkingspartners
● Deelname aan nationale en internationale congressen voor het vergroten van ons
eigen netwerk en verspreiden van ons expertise
● Beïnvloeding op beleids- en politiek niveau door te lobbyen met overheden,
instanties en politieke bewegingen