Home

Safe spaces for queer people of color

Colored Qollective is een organisatie opgericht in 2018 die zich specifiek richt op de positie en veiligheid van lesbische-, homoseksuele-, biseksuele-, transgender-, queer-, intersekse en aseksuele personen van kleur (in het vervolg afgekort met LHBTQIA+). We organiseren maandelijkse zogeheten ‘safe space meetings’ in de vorm van groepsbijeenkomsten en sociale evenementen. Daarbij bieden we een fysieke, veilige plek voor personen die te maken (kunnen) krijgen met meerdere vormen van uitsluiting en onderdrukking.

Voor ons als organisatie is het belangrijk dat LHBTQIA+ personen van kleur zich zo veilig mogelijk voelen. Daarom organiseren wij ook besloten bijeenkomsten, waarin alleen personen binnen de doelgroep kunnen aansluiten. Onze focus ligt op gekleurde en zwarte LHBTQIA+ personen, waaronder ook de gevluchte medemens.

Alles wat wij doen is vanuit een perspectief van intersectionaliteit. Dit betekent dat we op elk vlak rekening houden met verschillende identiteiten die elkaar kruisen. Voorbeelden hiervan zijn  gender-en seksuele voorkeur, ras/etniciteit, klasse, financiële armoede, culturele achtergrond, religie/geloof, leeftijd, migratiestatus, sekswerk, mensen met een onzichtbare-en zichtbare beperking en/of handicap en mentale- en fysieke gezondheid.

Wij bestaan zelf uit een kernteam van 15 LHBTQIA+ personen van kleur en werken allemaal vanuit ervaringsdeskundigheid. Daarnaast verzorgen we ook trainingen en workshops door het hele land, doen wij mee aan congressen en symposia en zijn we verantwoordelijk voor verschillende projecten rondom dit thema.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via: info@coloredqollective.org