‘Langste’ Regenboogfietspad? Kappen met die symboolpolitiek!

Safe spaces for queer people of color

‘Langste’ Regenboogfietspad? Kappen met die symboolpolitiek!

Het is Pride Month en de advertenties lopen weer storm. De ING, Politie Nederland, het CDA en commerciële bedrijven schitteren van de Regenboogkleuren. Opvallend dit jaar is dat Utrecht het landelijk nieuws gehaald heeft, want op de Uithof ‘komt het langste Regenboogfietspad ter wereld’, aldus het AD.

Maar wat betekent dit eigenlijk? En (hoe) draagt dit precies bij aan de emancipatie en veiligheid van de LHBTQIA+ gemeenschap? Het enige, pijnlijke antwoord op de tweede vraag is: op geen enkele manier. Colored Qollective, mede-ondertekenaar van de open brief, distantieert zich van dit initiatief.

Wij twijfelen niet aan de intenties van de initiatiefnemers achter dit fietspad. Wij hebben echter problemen met de uitwerking van dit initiatief, in meer concretere termen met het symbool. Het regenboogfietspad is namelijk pure symboolpolitiek.

Want zorgt zo’n zebrapad er ook echt voor dat LHBTQIA+ personen veiliger over straat kunnen lopen en geweld jegens hen afneemt? In alle eerlijkheid, kun je daar grote vraagtekens bij plaatsen, aangezien het volstrekt onhelder is hoe de meest gemarginaliseerde- en onderdrukte LHBTQIA+ groepen hier enigszins baat bij hebben.

Er wordt gesteld dat dit initiatief een ‘eerste stap’ is om toe te werken naar concrete beleidsontwikkelingen en -implementatie. Vooralsnog ligt de focus nog steeds op media aandacht, politiek gewin en reputatie vergroting, meer bekend als performative activism. Ook hier geldt nogmaals: hoe hebben LHBTQIA+ personen hier enigszins baat bij?

Bovendien is dit een enorme geldinvestering. Terwijl we nog steeds in een pandemie zitten, terwijl het aantal dak-en thuisloze LHBTQIA+ personen steeds meer toeneemt en terwijl er amper (cultuur) sensitieve zorg beschikbaar is voor trans- en non-binaire personen.

Er wordt gezegd dat het fietspad ervoor zorgt dat ‘een gesprek geopend’ zal worden. Wat heeft de LHBTQIA+ gemeenschap aan een gesprek, als er nog steeds een reële kans is dat we geïntimideerd en in elkaar geslagen worden op straat? Schijnbaar ligt de prioriteit niet bij het vergroten van de veiligheid en rechten van LHBTQIA+ personen, maar bij het langste fietspad. Helaas maakt het voor ons welbevinden niet uit of we op een regulier fietspad, of op een regenboogfietspad in elkaar worden geslagen.

In een open brief die gepubliceerd is, staat Colored Qollective als mede-ondertekenaar van dit initiatief. Wij hebben in de eerste instantie toegezegd met de hoop dat er concrete veranderingen zouden plaatsvinden, waarin er meer bewustzijn en aandacht gegenereerd werd voor dit noodzakelijk thema. Echter, zoals het er tot nu toe uitziet, lijkt het alleen maar op een schijnvertoning van ‘tolerant’ Regenboogbeleid en draagt het zo zijn steentje bij aan Pinkwashing en Regenboogkapitalisme; waar wij als organisatie hard tegen strijden.

Om de bovengenoemde redenen distantieert Colored Qollective zich van dit initiatief, ook met name omdat het niet aansluit bij de missie en visie van onze organisatie. Wij denken graag mee op het moment dat er verder wordt gewerkt aan concrete handelingen en acties die daadwerkelijk tegemoet komen aan de behoefte van de groep. Niet in termen van symbolen en advertenties, maar op inhoudelijke en noodzakelijke thema’s die de groep aangaan.

Namens het bestuur van Colored Qollective