Projecten

Safe spaces for queer people of color

POCQunity

Pocqunity: dienstverlening LHBTQIA+ van kleur

Gespecialiseerde dienstverlening voor LHBTQIA+ personen van kleur in regio Utrecht

Per januari 2020 zal Colored Qollective, een nieuwe stichting voor en door LHBTQIA+ personen en gevluchte medemensen van kleur, een nieuwe samenwerking aangaan met de Gemeente Utrecht, onder het project genaamd 'Pocqunity'. Dit dienstverlenende project heeft als doel een veilige, anonieme en laagdrempelige ruimte te bieden voor LHBTQIA+ bezoekers en gevluchte medemensen van kleur. Daarnaast worden deze bezoekers ook begeleid en ondersteund in het vinden van de juiste trajecten en doorverwijzingen.

Met een perspectief op intersectionaliteit (kruispuntdenken) zijn er dienstverleners aanwezig die in gesprek staan met allerlei kernbegrippen die de gemeenschap aangaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn gender diversiteit, dysforie, mentale gezondheid, maar ook bijvoorbeeld sociaal-culturele conflicten en discriminatie op basis van ras/etniciteit en/of seksualiteit.

Colored Qollective bestaat momenteel uit acht LHBTQIA+ personen van kleur en is zeer trots om dit project uit te mogen voeren. “Dit is weer een stap in de goede richting en bevordert daarmee de emancipatie van gemarginaliseerde groepen in de regio Utrecht”, aldus de voorzitter van Colored Qollective.

Biculturele boot

Biculutrele boot Utrecht Canal Pride

Op zaterdag 1 juni 2019 heeft Colored Qollective i.s.m. Respect2love Utrecht meegevaren tijdens de Canal Pride Utrecht. Het was de eerste biculturele boot in de geschiedenis van de Pride met meer dan 75 LHBTQIA+ deelnemers van kleur. Wij hebben tijdens het meervaren meerdere (politieke) statements gemaakt en iconen, zoals Marsha P. Johnson en Gloria Wekker op de voorgrond geplaatst. Pride mag wat ons betreft inclusiever en diverser, zodat er meer aandacht is voor de meest kwetsbare groepen binnen de LHBTQIA+ gemeenschap.

Symposium

Symposium 'De toekomst van de biculturele LHBTQIA+ gemeenschap in Nederland'

Op donderdagavond 25 april 2019 organiseerden wij ons eerste landelijk symposium dat gericht was op de toekomst van de biculturele LHBTQIA+ gemeenschap in Nederland. Deze avond stond in het licht van verbinding en krachten bundelen. Met meer dan 80 deelnemers hebben we relevante, inhoudelijke gesprekken gevoerd over samenwerking, safe space, zichtbaarheid en nog vele andere onderwerpen waar de groep mee te maken krijgt. Verschillende sleutelfguren en samenwerkingspartner hebben deelgenomen in 2 rondes van panelgesprekken.