Projecten

Safe spaces for queer people of color

Biculturele boot

Biculutrele boot Utrecht Canal Pride

Op zaterdag 1 juni 2019 heeft Colored Qollective i.s.m. Respect2love Utrecht meegevaren tijdens de Canal Pride Utrecht. Het was de eerste biculturele boot in de geschiedenis van de Pride met meer dan 75 LHBTQIA+ deelnemers van kleur. Wij hebben tijdens het meervaren meerdere (politieke) statements gemaakt en iconen, zoals Marsha P. Johnson en Gloria Wekker op de voorgrond geplaatst. Pride mag wat ons betreft inclusiever en diverser, zodat er meer aandacht is voor de meest kwetsbare groepen binnen de LHBTQIA+ gemeenschap.

Symposium 2019

Symposium 'De toekomst van de biculturele LHBTQIA+ gemeenschap in Nederland'

Op donderdagavond 25 april 2019 organiseerden wij ons eerste landelijk symposium dat gericht was op de toekomst van de biculturele LHBTQIA+ gemeenschap in Nederland. Deze avond stond in het licht van verbinding en krachten bundelen. Met meer dan 80 deelnemers hebben we relevante, inhoudelijke gesprekken gevoerd over samenwerking, safe space, zichtbaarheid en nog vele andere onderwerpen waar de groep mee te maken krijgt. Verschillende sleutelfguren en samenwerkingspartner hebben deelgenomen in 2 rondes van panelgesprekken.